Detail Per Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Detail

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
Per Menteri Perindustrian dan Perdagangan
14/M-DAG/PER/3/2014
25-03-2014
497
14m_dagper3_2014.pdf (diunduh : 36 kali)
-
-